Con Rasset, Emilia de Xeito, Dubcousky Magesty en Arte Expo Barcelona, 1996